Egregio Presidente,

recepisco con gratitudine sincera la sua lettera nella quale richiama la mia attenzione sull’Associazione Culturale Giorgio Pressburger e sul suo ruolo nella cura e nel mantenimento dei rapporti culturali italo-ungheresi. 

L’Istituto Imre Kertész sente come suo compito anche preservare la memoria di Giorgio Pressburger nonché la diffusione sempre maggiore della sua opera, memore del fatto che ha tradotto in italiano diverse opere del nostro premio Nobel, Imre Kertész.

Gratitudine e ringraziamenti a Giorgio Pressburger anche perché non ha mai dimenticato il suo legame con la madrepatria. Da scrittore eccezionalmente versatile ha preso a cuore la sorte degli scrittori ungheresi e ne ha seguito la carriera.

Credo che la cultura sia una forza che lascia tracce indelebili nella storia, nella vita dei paesi e delle persone. Tutti si arricchiscono accogliendo la cultura, su questo terreno non ci sono sconfitti. 

La misura della partecipazione attiva o passiva dei membri della società alla vita culturale indica non solo il grado di interesse verso i valori culturali, le arti, la scienza, ma mostra anche il grado di integrazione dei suoi membri. Chi partecipa alla vita culturale si collega tramite diversi canali alla società, ne è membro più attivo rispetto a chi resta lontano dagli eventi culturali.

Il lavoro suo e dei suoi collaboratori ha un significato e un’utilità rilevanti nella tutela del patrimonio culturale della società italiana e di quella ungherese, garantendone anche un progresso continuo.

Gratitudine e ringraziamenti per tutto il lavoro che giorno dopo giorno svolgono per la società.

Distinti saluti,

János Csák
Ministro della Cultura e dell’Innovazione

(trad. di Mariarosaria Sciglitano)


Tisztelt Elnök Úr! 

Köszönettel megkaptam a fenti tárgyban kelt levelét, amelyben felhívja a figyelmem a Giorgio Pressburger Kulturális Egyesületre és annak szerepére a magyar és olasz kulturális kapcsolatok fenntartására, ápolására. 

A Kertész Imre Intézet kiemelt feladatának érzi Pressburger György emlékének méltó ápolását, életművének minél szélesebb körben történő népszerűsítését, hiszen a magyar Nobel-díjas írónk Kertész Imre több alkotását is átültette olasz nyelvre. 

Csak hála és köszönet jár azért is, hogy Pressburger György a szülőhazája iránti kötődését sohasem feledte, a rendkívül sokoldalú író szívén viselte a magyar írók sorsát, nyomon követte pályafutásukat.  

Hiszem, hogy a kultúra olyan erő, amely kitörölhetetlen nyomot hagy az országok és az egyes emberek történelmében, életében. Mindenki gazdagodik a kultúrát befogadva, ezen a területen nincsenek vesztesek. 

A társadalom tagjainak a kulturális életben való aktív és passzív részvételének mértéke nemcsak a kulturális értékek, a művészetek, a tudomány iránti érdeklődés fokát mutatja, hanem kifejezi a társadalom tagjainak integráltságát is. Aki rész vesz a kulturális életben, az több szálon kötődő, aktívabb tagja a társadalomnak, mint aki távol marad a kulturális programoktól. 

Az Ön és munkatársai mindennapi munkája kiemelt jelentőséggel és hasznossággal bír a magyar és olasz társadalom kulturális védelmére, annak egyben folyamatos fejlődését is biztosítva.  

Hála és köszönet jár mindazért a munkáért, amelyeket az emberek érdekében végeznek nap, mint nap.

Tisztelettel, 

Csák János

miniszter